Parochiale Zorg

Sinds vele jaren wil de katholieke gemeenschap met deze dienst op de parochie accentueren dat ouderen en zieken een volwaardige plaats in de samenleving verdienen.  Ze hebben ons immers heel wat te leren.

Elk jaar zorgen vrijwilligers vanuit de buurt  dan ook dat langdurig zieken en 80-plussers een bezoekje, een gezellige babbel over vroeger en nu, een fijne attentie, een verjaardagskaart, … een opbeurend contact krijgen op onze parochie Sint-Jan Baptist. 

Om deze projecten te kunnen realiseren wordt jaarlijks een omhaling georganiseerd.  Ook mensen in nood kunnen een beroep doen op dit fonds.  Indien de vraag ‘ontvankelijk’ wordt verklaard kan de parochie mensen die een moeilijke periode doormaken wat ondersteunen.
Met dit initiatief willen we, als christenen, ons steentje bijdragen om te bouwen aan een wereld naar Gods hart.

Als je dit wenst kan je ook steeds een financieel steuntje voor dit inititaief overschrijven op de parochiale rekening BE42 4627 3065 8154, met vermelding “Parochiale zorg”.   
Heel hartelijk dank voor uw steun.