Parochiale Zorg

Sinds vele jaren wil de katholieke gemeenschap met deze dienst op de parochie accentueren dat ouderen en zieken een volwaardige plaats in de samenleving verdienen.  Ze hebben ons immers heel wat te leren.

Met dit initiatief willen we, als christenen, ons steentje bijdragen om te bouwen aan een wereld naar Gods hart.

Als je dit wenst kan je ook steeds een financieel steuntje voor dit inititaief overschrijven op de parochiale rekening BE42 4627 3065 8154, met vermelding “Parochiale zorg”.   
Heel hartelijk dank voor uw steun.

Contact: Parochiaal coördinator: Brigitte Buyck - 0473 12 19 79 - brit.buyck@telenet.be