Uitvaart

 

Bij een overlijden in de familie verwittigt de begrafenisondernemer de parochiaal coördinator Brigitte Buyck - 0473 12 19 79 - britbuyck@telenet.be,
om de katholieke begrafenisplechtigheid vast te leggen in de Sint-Janskerk. 

De priesters nemen dan zo snel mogelijk contact op met de familie om de uitvaartliturgie voor te bereiden.