Kerk Sint-Jan Baptist Kortrijk

 

In 1906 werd de katholieke gemeenschap parochie Sint-Jan Baptist gesticht. 

De kerk Sint-Jan Baptist zelf werd gebouwd op het Sint-Jansplein in Kortrijk,  naar een ontwerp van architect Jules Coomans (1871 - 1937) uit Ieper, op initiatief van het Groeningecomité dat op het slagveld van de Guldensporenslag, waarop een stadsuitbreiding was gepland, een nieuwe parochiekerk wou.   Eerst wou men de kerk toewijden aan O.-L.-Vrouw van Groeninge, maar omdat er in Kortrijk al een O.-L.-Vrouwekerk bestond, koos men voor Sint-Jan-de-Doper (Sint-Jan Baptist) ter herinnering aan een verdwenen kapel in Kortrijk.  Op 29 oktober 1911 werd onze kerk plechtig in gebruik genomen. Volgens kenners is het een van de mooiste neo-gotische kerken van België (staat op de lijst van de beschermde monumenten van Vlaanderen) (ook het orgel).  De toren van de kerk is 58 meter hoog!  Op die hoogte heb je een bijzonder mooi zicht op alle gemeenten rondom Kortrijk. 

De katholieke gemeenschap Sint-Jan Baptist was een onafhankelijke parochie tot 2000. 
Vanaf 2000 maakte de parochie Sint-Jan Baptist namelijk deel uit van federatie  Groeninge. 
Sinds 2016 werd er ook nauw samengewerkt met de federatie Sint-Amandus. 

Vanaf 1 juli 2017 veranderde het katholieke parochielandschap echter in de binnenstad van Kortrijk. 
Onze parochie Sint-Jan Baptist werkt nu nauw samen met de parochie Sint-Elisabeth.

Pastorale Eenheid De Verrijzenis Kortrijk


Sinds 5 maart 2017 gaan er ook vieringen van de English Church (Anglicanen) door in de bidkapel van de kerk.

Sinds 29 november 2020 maakt de parochie Sint-Jan Baptist deel uit van de pastorale eenheid "De Verrijzenis" 
(parochies Sint-Jan Baptist, Sint-Elisabeth en Sint-Rochus)

 

Vanuit de rijke traditie wordt tot op vandaag gestalte gegeven aan Jezus' boodschap.  De katholieke parochiegemeenschap bestaat uit heel wat unieke, boeiende mensen en met een ondernemend team, gesteund door vele vrijwilligers.  In de eerste plaats met de buurtwerking waar voeling wordt gehouden met de mensen van de parochie en uiteraard bijzondere aandacht is voor de oudsten en de zieken onder ons.  Verdieping wordt beleefd met een mooie en goed verzorgde liturgie en vieringen in de prachtige kerk.  Samen bidden en zingen en zo ruimte creëren voor stilte en bezinning.  


Elk jaar is er ook eerste communie in de kerk voor de kinderen van de schoolgemeenschappen.  Ook telkenjare worden jongeren, rond de leeftijd van 12 jaar, stapsgewijs begeleid naar hun vormsel (plechtige communie).   
Daarnaast zijn er ook een aantal verenigingen die goed functioneren en dynamisch blijven, zoals: het Sint-Janskoor, de plaatselijke Chiro, de acolieten- en misdienaarswerking, de missiewerking, de parochiale ziekenzorgwerking, de werkgroep Kunst & Cultuur, ... .

Vieringen in de Sint-Janskerk

Parochiekalender katholieke gemeenschap & foto's van initiatieven van verenigingen en van vieringen in en rond het kerkgebouw

 

 

 

 

Johannes De Doper:

- herdenking  geboorte op 24 juni;
- herdenking onthoofding op 29 augustus.

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper

Heiligen.net: https://www.heiligen.net/heiligen/06/24/06-24-0000-johannes.php