Vieringen

 

In onze Sint-Janskerk (Sint-Jansplein) is de katholieke eucharistieviering op zaterdag
om 18 uur (van maart tem september) en om 17:30 u. (van oktober tem februari).
(en voor feestdagen meestal de dag voor de feestdag)
(zie hiervoor ook naar de kalender op de parochiewebsite)

 - In de bidkapel (links naast de kerk, ingang sacristie) is er op maandag, woensdag en vrijdag om 8:50 u. het morgengebed, vanuit de traditie van de katholiele kerk.
   Op maandag wordt dit gevolgd door een woord- en gebedsdienst om 9 uur.
   Op woensdag en vrijdag is er om 9 uur telkens een eucharistieviering.

 - Elke zondag is in de bidkapel om 10:30 u. de engelstalige viering van de English Church

In de Sint-Elisabethskerk (Deken Camerlyncklaan) is in het weekend de katholieke eucharistieviering op zondag telkens om 9:30 u. en 18 u.
In de week in de weekdagkapel links van de kerk op dinsdag, woensdag, donderdag om 19 u.

In de Verrijzeniskerk (Burgemeester Pyckestraat) is in het weekend de katholieke eucharistieviering op zondag om 11 u.
In de week op maandag en vrijdag om 18 u.

In de kapel O.-L.-Vrouw van Smarten (Roggelaan): eucharistieviering op de eerste vrijdag van de maand om 18:30 u.