Lectoren

 

Op zaterdagavond om 18 u. en feestdagen, worden de lezingen, de schuldbelijdenis, de voorbeden en de slotbezinning verzorgd door de lectoren (of voorlezers).  

In onze katholieke parochiegemeenschap hebben wij een fijne groep van een 8-tal lectoren.

Wil je graag aansluiten, neem gerust contact op met: