Alle afspraken voor dopen, huwelijken, uitvaarten, jaarmissen
en alle info over onze gemeenschap Sint-Jan Baptist Kortrijk, kan bekomen worden
via parochiaal coördinator Brigitte Buyck
 

Foto's van vieringen, activiteiten, verenigingen, vormselwerking, ... 
in de katholieke gemeenschap en van de Sint-Janskerk zelf: klik  hier

Klik hier om de kalender met vieringen, activiteiten, gemeenschapsleven, ...  
te bekijken van de katholieke gemeenschap Sint-Jan Baptist.

Sint-Janskerk, Sint-Jansplein, Kortrijk

Alle info over de vormselvoorbereiding

In de Sint-Jan Baptistkerk (Sint-Jansplein) is in het weekend de
katholieke eucharistieviering  op zaterdag telkens
om 18 u. (van maart tem september)
en om 17:30 u. (van oktober tem februari)

(voor vieringen in de week en op feestdagen: klik hier)

Services of the English Church: every sunday at 10:30 u.,
chapel church Sint-Jan Baptist
(entrance at left side of the church), Sint-Jansplein, Kortrijk

Vieringen binnen de pastorale eenheid "De Verrijzenis (klik hier)

 

 

 
 

 

Pastorale Eenheid De Verrijzenis Kortrijk

 

 

 

Kerk in Kortrijk           

  The Church of England