Alle afspraken voor dopen, huwelijken, uitvaarten, jaarmissen
en alle info over onze gemeenschap Sint-Jan Baptist kan bekomen worden
via parochiaal coördinator Brigitte Buyck
 

Foto's van vieringen, activiteiten, verenigingen, vormselwerking, ... 
in de katholieke gemeenschap en van de Sint-Janskerk zelf: klik  hier

Klik hier om de kalender met vieringen, activiteiten, gemeenschapsleven, ...  
te bekijken van de katholieke gemeenschap Sint-Jan Baptist.

Sint-Janskerk, Sint-Jansplein, Kortrijk

Alle info over de vormselvoorbereiding

In de Sint-Jan Baptistkerk is in het weekend de katholieke eucharistieviering op zaterdag telkens om 18 u. (voor vieringen in de week en op feestdagen: klik hier)

Services of the English Church: every sunday at 10:30 u., chapel church Sint-Jan Baptist (entrance at left side of the church), Sint-Jansplein, Kortrijk

In de Sint-Elisabethskerk is in het weekend de katholieke eucharistieviering
op zondag telkens om 9 u., 10:30 u. en 18 u.
(voor vieringen in de week en op feestdagen: klik hier)